O co jde?

Kineziologie je metoda, jejíž cílem je odstranění stresu, který v rámci svého života v různých sitaucích prožíváme.

Cílem každého odblokování stresu z těla  je ŽIVOT V PŘÍTOMNOSTI a učinění nové volby.

 

 

Specifikem a unikátním přínosem kineziologické metody je její schopnost DOSTAT SE K PŘÍČINNÉ (ZDROJOVÉ) SITUACI v našem životě, kdy konkrétní stres vznikl. Za pomoci fyzických korekcí a kreativní funkce našeho mozku můžeme stres odstranit a optimalizovat tak své možnosti pro další život -  získat novou volbu.

KINEZIOLOGIE pracuje se:

strachy, fobiemi, úzkostmi, stresy, vztahy, rodinnými vzorci, zdravím, závislostmi, schopnostmi učit se (DYS poruchy), sebepoznáním atd.  ...

Kineziologie ONE BRAIN vychází z předpokladu, že duch, tělo a emoce jsou neoddělitelné; vše, co kdy prožijeme, zůstává v našich buňkách uloženo, ač si to vědomě často nepamatujeme. Svým myšlením každým okamžikem posíláme do buněk informace, které v nich zůstávají uloženy.

Odblokováním uloženého stresu dochází k nabití pocitu osvobození, zprůchodnění cesty či vědomí, že máme volbu prožít tutéž situaci /vztah/ událost i jinak.

RUCE.png
239055514_140285264928983_7167477571319061349_n.jpg

Jak probíhá setkání?

Nejprve je na místě rozhovor. Téma, se kterým klient přichází, může a nemusí být vždy prioritní. Často je potřeba jít k jádru věci postupně po vrstvách, odlupovat slupky jednu po druhé, jindy je naopak potřebné klientovo vlastní jasné tematické zacílení. Vše s čistým záměrem zjistíme v úvodním rozhovoru.

Pomocí jednoduchých fyzických předtestů terapeut klienta připraví tak, aby s ním svaly těla správně „komunikovaly“. Terapeut se následně ptá a informace uložené v buňkách přes svaly odpovídají. Kineziologie je velmi jemná metoda, která klienta provede danou situací a následným uvědoměním – odblokem, aniž by musel znovu prožívat svou bolest na duši. Cílem je uvolnit z mysli i těla (buněk) stres, který je se zdrojovým zážitkem spojený.

Smyslem kineziologie je pomoci k opuštění NEFUNKČNÍHO SYSTÉMU PŘESVĚDČENÍ, získání své vlastní síly k učinění NOVÉ VOLBY a převzetí zodpovědnosti za vlastní život.

 

Není terapeuta ani metody, které by dokázaly člověku bez jeho vlastního přičinění pomoci. Proto jsem zastáncem aktivního přebírání zodpovědnosti za svůj život a myšlenky a přistupuji tak i ke svým klientům.

Kineziolog může klienta provést náročnějším údolím nejistoty, ale následné volby, činy a rozhodnutí jsou vždy v rukách nás samých.

logo m copy.png