top of page

Ostrov objevů

Neboli také univerzita pro batolata je český projekt. Jedná se o multismyslové kurzy pro děti ve věku od 1 - 3 let, které si na základě různorodých multismyslových aktivit kladou za cíl stimulovat správný vývoj mozku dítěte.

Principy kurzu vychází z vědeckých poznatků, že pro dítě a jeho následný život je klíčový jeho celkový rozvoj mezi narozením a šestým rokem. Z angličtiny se pro toto období vžil pojem tzv. "windows of opportunity" (okna příležitostí), kde je prokázáno, že existují určité fáze příhodné pro konkrétní druh podnětů a stimulace dítěte (dle věku např. období pro vnímání rytmu, učení cizího jazyka, rozvoje asociativního myšlení atp.).

Stavebním kamenem těchto kurzů je poznatek, že učení něčeho nového probíhá nejintenzivněji při zapojení všech smyslů. Děti jsou na kurzech aktivně vedeny a snažíme se jim ukazovat souvislosti již v tomto ranném věku.

 

​​"Objevováním světa všemi smysly stimulujeme mozek dítěte a vytváříme v něm nová nervová spojení. Spojení, která jsou velmi důležitá  pro jeho další vývoj."

80766418_567425007169215_4968997906993381376_n.jpg

Jak takový kurz vypadá?

 

Každý týden se dítě (v doprovodu maminky) dostane na jiný ostrov plný nového poznání, objevování a prožívá různá multismyslová dobrodružství. Lekce jsou tématicky rozdělené - např. lekce ovoce, les, zvířata, voda, louka, povolání atd. V každém tématu jsou různé tipy aktivit sestavené tak, aby děti zapojily všechny své smysly. Například téma voda: osahají vodu, pozorují a zkouší co voda dělá, že je sladká ale i slaná, teplá, studená a led, jaká zvířata žijí ve vodě, modelování rybičky atd.).

Kurzy jsou pečlivě sestaveny a rozděleny podle věku dítěte, s ohledem na míru jeho vývojového stupně. V současnosti se vyučují dvě úrovně kurzů (Námořníci 15-26 měsíců, Kormidelníci 24-36 měsíců). Kurz probíhá ve skupinkách 5-8 dětí a vedou jej certifikovaní učitelé. Doba trvání lekce je cca 50 min.

bottom of page