top of page

O hmatu...

"ZKUŠENOSTI A ZÁŽITKY NEOVLIVŇUJÍ JEN VÝVOJ DÍTĚTE,

ALE DOSLOVA FORMUJÍ A BUDUJÍ JEHO MOZEK."

-- mUDr. zUZANA lUDVÍKOVÁ

Dětské masáže již od ranného věku maximálně podporují vztah a důvěru mezi dítětem a rodiči, pomáhají v řadě zdravotních potížích, zklidňují a rovněž jsou velmi vhodné na podporu hmatového ústrojí dítěte .

Obzvláště v prvních měsících života je hmat nejrozvinutějším smyslem, kterým dítě poznáva svět. Jakékoli rozvíjení smyslů je u malého dítěte velmi důležité, neboť v prvních 3 letech života poznává svět kolem sebe právě svými smysly. Dítě si tak buduje nejenom základy svého vidění světa, ale rovněž se rozhoduje o budoucím fungování jeho mozku. (zde článkek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMAT a trocha biologie..

 

 

Hmatové ústrojí se vyvíjí již v prenatálním období. Již ve 3. měsíci těhotenství se v kůži vytvářejí první volná nervová zakončení a postupně se vytvářejí čím dál tím jemnější hmatová tělíska.

V 18. týdnu je už u plodu natolik vyvinutý hmat, že může cítit jemný dotek hladící ruky matky skrze břišní stěnu. Hmat však ještě není plně propojen s mozkem, tzn. že dítě dotyk zvenku cítí, ale neví, kde na těle tento pocit vnímá.

 

Hmatem nejenom poznáváme strukturu věcí, teplo či chlad. Hmat je rovněž smyslem, díky kterému si uvědomujeme, že jsme od vnějšího světa odděleni, že jsme my & vnější svět. Hmatem si osaháváme to, co je mimo nás, což u ostatních smyslů tak intenzivně neprobíhá. Najednu stranu nám hmat dává zakusit rozdíl mezi já & svět, nadruhou nás však s tím, od čeho jsme "odděleni", dokáže spojit.

 

 

zdroj: MUDr. Zuzana Ludvíková + vlastní zkušenosti

bottom of page